• Celem naszej świetlicy szkolnej jest:
    - zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i pobyt w  miłym i   bezpiecznym otoczeniu,    
    - tworzenie optymalnych warunków do rozwoju uczniów,
    - rozwijanie zainteresowań uczniów,
    - propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
    - pomoc w odrabianiu prac domowych,
    - rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie.

    W świetlicy szkolnej realizujemy plan pracy opiekuńczo - wychowawczej opracowany przez wychowawców grup.
    W ramach ciekawego spędzania czasu organizujemy dla dzieci różne formy zajęć:

    - zajęcia z zakresu żywego słowa (głośne czytanie, konkursy czytelnicze, pogadanki, zabawy słowne, małe formy teatralne, rozwiązywanie krzyżówek i rebusów, zgaduj- zgadule, zagadki literackie, słuchowiska radiowe, gry stolikowe, dydaktyczne itowarzyskie).
    - zajęcia plastyczno- techniczne (malowanie farbami plakatowymi, akwarelami, „mokre w mokrym”, rysowanie ołówkiem, różnymi rodzajami kredek, papieroplastyka, kompozycje z różnych materiałów, modelowanie z plasteliny, masy solnej i papierowej, wycinanie i wydzieranie itp.).
    - gry i zabawy ruchowe (zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, mini- konkursy sprawnościowe, gry zespołowe, ćwiczenia udoskonalające sprawność fizyczną- zabawy skoczne, rzutne, bieżne).
    - zajęcia umuzykalniające (słuchanie śpiewu, muzyki, bajek muzycznych, śpiewanie piosenek, gry i zabawy rytmiczne ze śpiewem i muzyką)

    KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_DO_SWIETLICY1.pdf

    Regulamin_swietlicy.pdf

     

 • Galeria zdjęć

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla
   • kontakt@sp44.elodz.edu.pl
   • +48 42 686 48 89
   • ul. Kusocińskiego 100
    94-054 Łódź
 • Biuletyn informacji publicznej