• Szkoła promująca zdrowie

   • Co to jest Szkoła promująca zdrowie?

    Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.

    Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu:

    - uczniowie;
    - nauczyciele;
    - rodzice;
    - inni pracownicy szkoły;
    - inne osoby ze społeczności lokalnej.

    DEKALOG SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

    Promocja zdrowia jest pracą człowieka nad rozwijaniem własnego potencjału zdrowia. A także procesem umożliwiającym ludziom wzajemne rozbudzanie i wzmacnianie owego potencjału - przez różnorodne działania jednostkowe i grupowe.

    1. Zgłębiamy wiedzę o działaniu organizmu ludzkiego, aby móc świadomie i w pełni dbać o swoje zdrowie.
    2. Prawidłowo się odżywiamy:
    - Jemy: warzywa, owoce, sery, jogurty, pełnoziarniste pieczywo, chude mięso, ryby, orzechy, miód.
    - Pijemy: wodę mineralną, soki, niegazowane napoje.
    - Unikamy: tłuszczu, soli, słodyczy, chipsów, gazowanych napojów.
    3. Jesteśmy aktywni fizycznie- uprawiamy sport, dużo czasu spędzamy na świeżym powietrzu.
    4. Hartujemy się- ubieramy się stosownie do pogody, nie przegrzewamy się, nie unikamy wyjścia na spacer w zimnych porach roku.

    5. Prowadzimy higieniczny tryb życia- wysypiamy się, nie przesiadujemy przed telewizorem lub komputerem więcej niż to konieczne.
    6. Dbamy o swoje środowisko- jesteśmy gospodarzami naszej szkoły, segregujemy odpady, zbędną odzież i zabawki przekazujemy potrzebującym.
    7. Żyjemy w świecie wolnym od dymu papierosowego.
    8. Umiemy zapobiegać stresom dzięki wiedzy o ich przyczynach i sposobach radzenia sobie z nimi.
    9. Jesteśmy pogodni życzliwi dla innych mając świadomość, że to my sami mamy największy wpływ na atmosferę wokół nas i nasz sukces.
    10. Jesteśmy przekonani o słuszności naszego postępowania i pożytku jaki ono niesie dla nas samych i całego środowiska.

    Działania zmierzające do propagowania zdrowia w naszej szkole.

    1. Zachęcanie do aktywnego, rodzinnego wypoczynku:
    - Wędrówki ze Szkolnym Kołem Turystyki Rodzinnej " Dreptuś".
    - Turniej rodzinny " Mamo, tato- żyjmy zdrowo".
    2. Rozwijanie sprawności fizycznej i upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych.
    -Turnieje sportowe dla poszczególnych grup wiekowych z udziałem rodziców, dziadków.
    3. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa dzięki aktywnemu uczestnictwu w zajęciach sportowych i konkursach tematycznych.
    4. Promowanie zdrowego stylu życia:
    - Festiwal zdrowia- wdrażanie do dbałości o zdrowie własne i innych.
    - Dzień patrona szkoły- wskazywanie na potrzebę dbania o serce i układ krążenia.
    - Tydzień dla zdrowia.
    - Zielone szkoły , wycieczki przyrodniczo- edukacyjne.
    - Programy kształtujące u dzieci dobre nawyki żywieniowe: " Szklanka mleka", " Owoce i warzywa w szkole".
    5. Kształtowanie odpowiednich postaw i relacji międzyludzkich:
    - Poszerzanie wiedzy o prawach dziecka i człowieka.
    - Wychowywanie w poszanowaniu praw drugiego człowieka.
    - Organizowanie akcji charytatywnych.
    6. Integracja środowiska rodzinnego i szkolnego:
    - Uroczystości i imprezy szkolne z udziałem rodziców.
    - Jesienne życzenia dla nauczycieli.
    - Święto szkoły- podsumowanie działań szkoły.
    7. Realizowanie programów profilaktyczno-wychowawczych:
    - Wewnętrzne programy:
    - " Mój bezpieczny, zdrowy świat"
    - " Żyję świadomie i zdrowo"
    - " Bajkowe spotkania" - kl. I
    - Programy zewnętrzne realizowane na bazie istniejących programów i ze współpracą różnych instytucji:
    - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy u dzieci.
    - Program profilaktyki uzależnień" Cukierki"- kl. II
    - " Magiczne kryształy"- program wczesnej profilaktyki przemocy i uzależnienia od mediów- kl. III
    - Programy prewencyjno- profilaktyczne realizowane przez Straż Miejską: "Bezpiecznie w domu, w szkole, na ulicy- kl. II
    - Bezpieczeństwo w sieci"- kl. V
    - Odpowiedzialność prawna nieletnich"- kl. VI
    - Program prewencyjno- profilaktyczny " Bezpieczna droga do szkoły" realizowany przez Policję.
    - " Zdrowy styl życia" kl. II- Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej.
    8. Prowadzenie u uczniów grupowej profilaktyki próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi.
    9. Przeprowadzanie zajęć przez pielęgniarkę szkolną-" Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowania bezpieczeństwa w życiu codziennym".
    10. Szkolenia dla Rady Pedagogicznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
    11. Prelekcje dla rodziców.

     

    Zadania szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia

    1. Upowszechnianie koncepcji SzPZ w społeczności szkolnej.

    2. Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i w społeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań.

    3. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem diagnozy, plano­waniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.

    4. Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

    5. Kierowanie pracą szkolnego zespołu promocji zdrowia.

    6. Prowadzenie dokumentacji działań szkoły w zakresie promocji zdrowia.

    7. Współdziałanie z koordynatorem wojewódzkiej/rejonowej sieci SzPZ.

    8. Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.

     

     

    Zadania i organizacja pracy szkolnego zespołu promocji zdrowia

    Wspieranie pracy szkolnego koordynatora i aktywny udział w: przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników, organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia, prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy szkolnego zespołu.

    - Zespołowe podejmowanie decyzji.

    - Ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków.

    Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu. Organizacja spotkań zespołu: cykliczność spotkań, z zapowiedzianym wcześniej tematem, zaplanowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy,
    spotkania otwarte - „każdy mile widziany”, praca metodą warsztatową, z aktywnym zaangażowaniem wszystkich uczestników (praca w małych grupach, wspólne poszukiwanie rozwiązań).

    Dekalog_szkoly_promujacej_zdrowie.doc

    prezentacja_szkola_promujaca_zdrowie.ppt

    zespol_do_spraw_promocji_zdrowia.doc

     
 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 w Łodzi
   • kontakt@zszp7.elodz.edu.pl
   • +48 42 686 48 89
   • ul. Kusocińskiego 100
    94-054 Łódź
 • Biuletyn informacji publicznej